Den Hellige Profeten

"Muhammad er ikke far til noen av deres menn, men han er Allahs sendebud og profetenes segl, og Allah har viten om alle ting." (33:41)

Muhammadsa var Islams profet og den som fikk åpenbart den endelige religionen av Gud. Han var født i en adel familie i år 570 e. kr. i Mekka, Arabia. Han var en etterkommer av Profeten Abrahamas. Bokstavlig betyr ordet Muhammad "prisverdig".

 

Livet før Profetdømmet

Hans far, Abdullah, døde noen måneder før hans fødsel og hans mor, Amina, døde da han bare var seks år gammel. Han ble tatt vare på av sin bestefar, Abdul Muttalib, som også døde to år senere. Muhammadsa ble så tatt vare på av sin onkel Abu-Talib. Tross disse tapene, vokste Muhammadsa til å bli en ærlig, verdig, sannferdig og intelligent person. Han hjalp også sin onkel i hans handel. Noen ganger fulgte han ham med på reiser til andre land. Muhammadsa levde et gudfryktig og enkelt liv. Han var kjent for sin villighet til å hjelpe andre og hans atferd ga ham tittelen "Siddique" (den mest ærlige) og Al-Amin (den mest pålitlige).

Da Muhammadsa ble 25 år giftet han seg med en respektabel enke, Khadija, som var 15 år eldre enn ham. Hun var så imponert over den adelige karakteren til Muhammadsa at hun overdro ham all sin formue og slaver, som han satte fri. Muhammadsa delte også ut mye av formuen blant de fattige.

 

Åpenbaring

Profeten Muhammadsa pleide å bruke mye av sin tid på å ihukomme Allah. Han mediterte ofte i hulen kalt Hira som ligger noen få kilometer fra Mekka. Da han ble førti år, hadde han et syn hvor engelen Gabriel viste seg og ga han første åpenbaring fra Allah i følgende ordlag:

"Foreles i din Herres navn, som skapte, skapte mennesket av en klump blod. Foreles, og din Herre er all nådens Herre, som lærte ved pennen – lærte mennesket hva det ikke visste." (Den ærverdige Koranen, 96:2-6)

Muhammadsa var så skremt av denne opplevelsen at han fortet seg hjem og fortalte dette til sin kone Khadijara. Hun tok Muhammadsa med til sitt søskenbarn Waraqa bin Naufal, som var en kristen eremitt. Da han hørte hva som hadde skjedd, sa Waraqa: "Engelen som har kommet til deg, er jeg sikker på, er den samme engelen som tidligere kom til Moses."

Han refererte tydeligvis til profetien i Femte mosebok, kapittel 18, vers 18. Nemlig: "En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, likesom deg, og Jeg vil legge Mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det Jeg byder ham". Denne profetien forutsa ankomst av en stor profet. Dette markerte begynnelse på Muhammadsa misjon som et sendebud fra Allah. Versene som er nevnt over er de første versene av Den ærverdige Koranen som ble åpenbart til Muhammadsa. De neste tjuetre årene ble hele Den ærverdige Koranen åpenbart til ham, som til den dag i dag er helt uforandret.

 

Hans misjon

Profeten Muhammadsa fordømmet tilbedelse av falske guder og talte om Allahs Enhet. Han sa at Allah alene var verdig tilbedelse og ingen var lik Ham. Muhammadsa hjalp de fattige, frigjorde slavene og etablerte like rettigheter for kvinner. Han fortalte sine følgesvenner om å være tålmodige gjennom undertrykkelsen og om å be til Allah. Hans misjon var å utrydde ondskap og urettferdighet og å etablere godhet og gudfryktighet i verden.

 

Strev og suksesser

Avgudsdyrkerne i Mekka ville ikke høre på Muhammadsa og motsatte seg ham med tenner og negler. Han og hans etterfølgere ble forfulgt på alle tenkelige måter. De ble offer for alle slags skammelige behandlinger, og de muslimske slavene ble behandlet enda dårligere. Etter tretten år med forfølgelse av mekkanerne ble Muhammadsa befalt av Allah til å flykte til Medina, som ligger ca 400 km nord for Mekka.

Mekkanerne lot ham ikke være i fred der heller. De kjempet flere slag mot ham og hans tilhengere, men tapte dem. Muhammadsa kjempet kun i forsvar, og da han seiret ga han amnesti til sine fiender. Da Mekka endelig ble erobret av Muhammadsa ble det etablert fred uten kamp. Muhammadsa var dessuten meget barmhjertig og høysinnet mot sine fiender.

Han inviterte hele verden til islam, men ga også alle frihet til å praktisere sin religion under beskyttelse av islam. Hans liv var virkelig bemerkelsesverdig. For innen et spenn av ca. 62 år opplevde han hele menneskeheten å ha blitt spilt ut, fra fattigdom til rikdom, fra fiasko til suksess, fra vennløshet til ubestridt makt, fra forfølgelse til kongelig autoritet.

Han var meget tålmodig til å være foreldreløs, og var et hengivent adoptert barn, en ærlig handelsmann, en kongelig far, en kjærlig ektemann, en omsorgsfull nabo, en sterk kriger og general, en rettferdig dommer og lovgiver, en velinformert statsmann, en trofast venn og over alt en profet og en preker av Allahs ord.

Han døde i år 622 e. kr. og etterlot et veldig gudfryktig og rettferdig samfunn av troende som fortsatte med hans bud og spredte islam i alle deler av verden til tross for store odds i mot. I dag finnes det mer enn en milliard muslimer i verden.

 

For mer info

"Profeten Muhammadssa liv" (engelsk: "Life of Muhammadsa")

"Den siste lovgivende Profet"

For mer om Den Hellige Profeten (Engelsk)